Yogaövning: Kamelen

Kamelen

  1. Sätt dig på knä och ha fotryggarna mot yogamattan. Sätt dig på hälarna.
  2. För axlarna bakåt och sträck armarna bakåt och sätt händerna på mattan en bit bakom kroppen.
  3. Spänn låren och lyft höfterna upp mot taket så långt det går. Låt huvudet falla bakåt.
  4. Placera försiktigt händerna på hälarna. Stanna i 30 sekunder i denna ställning medan du tar långa, djupa andetag.
  5. Gå långsamt tillbaka. För sakta tillbaka huvudet, sänk höfterna och låt långsamt huvudet falla framåt.
  6. När baken åter vilar mot hälarna för du fram axlarna igen.

Comments are closed.